Mark och anläggning

Spela videoklipp

Vatten och avlopp
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Dags för att anlägga nytt avlopp?

Vi hjälper dig från planering till en färdig anläggning som passar just era behov. Vi anlägger enskilda avlopp, markbäddar och ordnar anslutning mot kommunalt VA-nät.

Dagens hårda miljökrav gör det viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder den lösning som är bäst för just ert hushåll. Vi utför alla typer av enskilda avlopp och anslutningar mot kommunalt VA-nät. Vi gräver och installerar även minireningsverk, pumpstationer och trekammarbrunnar.

Kontakta din kommun för att få veta exakt vilka regler som gäller i ditt område, du kan även läsa mer på avloppsguiden. På VVS Stockholm kan du läsa mera om VVS-arbeten i och runt Stockholm.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se