FASTIGHETSSERVICE

Renovera din takterrass med nytt tätskikt

Vi på SP Utemiljö utför nyanläggning eller kompletta renoveringar av takterrasser. Uppbyggnad och renovering av takterrasser är komplexa entreprenader som inkluderar många delar utöver det synliga slutresultatet. Vi har erfarenhet och åtar oss gärna nya utmaningar!

Genom att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder så undviks många problem innan de uppstår. Vi kan bjuda ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från underhåll och reparation till rondering och hantering av olika fastighetsrelaterade uppgifter. Vi säkerställer att fastigheten förblir i toppskick.

Fukt och läckor

Fukt och läckor i takterrasser är ett vanligt förekommande problem och det är ofta där våra projekt startar. Läckage på en takterass kan orsaka stora skador på underliggande lokaler, garage, förrådsutrymmen eller bostäder. Dessa läckor kan vara både svåra att upptäcka och lokalisera eftersom fukten kan krypa emellan det gamla tätskiktet och bjälklaget. Akustikskivor eller andra skivor som monteras i innertaket kan också påverka möjligheten att upptäcka läckor. Om problemen har pågått länge finns risken att delar av innertaket lossnar och skivor kan då falla ner och orsaka skador.

Karbonatisering

Betongen åldras när fukt kombineras med luft, och reaktionen som uppstår kallas för karbonatisering. Man kan beskriva det som att betongen återgår till sitt ursprung som kalksten. Det gör att cementen blir porös, vilket påverkar hållfastheten. Ett kärnborrprov kan visa hur djupt karbanotiseringen nått. Karbonatiserad betong kan behöva avlägsnas och ersättas, och det gör vi oftast genom att riva upp takterrassen och skapa en helt ny miljö.

Tätskiktet

Tillsammans med DUO Asfalt anlägger vi ett högkvalitativt tätskikt av gjutasfalt. Tätskiktet skapar ett skydd mot läckage och skyddar konstruktioner av betong mot vätska, salter och andra föroreningar. Med gjutasfalt får man en beläggning med ett kombinerat tätskiktsskydds- och slitlager.

En oas på ert tak

När takterrassen rivits upp och fuktproblemen åtgärdats byggs en ny, modern takterrass upp i samråd med er. Det finns oändliga möjligheter och vi designar en personlig miljö utifrån era behov och önskemål. På samma sätt som en trädgård på marknivå kan designas, kan vi på SP Utemiljö skapa en takterrass med gräsmattor, olika typer av marksten, lekplatser och vistelseytor. Vi kan även skapa en helt underhållsfri takterrass med hjälp av konstgräs och andra underhållsfria material.

Kontakta oss på telefon eller mail redan idag för att diskutera din takterassrenovering!

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se