yttre fastighetsskötsel

Trädbeskärning
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Trädbeskärning av SP Utemiljö

Trädbeskärning är ett hantverk som kräver stor kunskap för att välja rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Vi utför professionella trädbeskärningar både i uppbyggande och underhållande syfte i alla typer av offentliga miljöer åt företag, kommuner och myndigheter.

Trädbeskärning av SP Utemiljö

Våra metoder varierar beroende på vilken typ av träd du behöver beskära och varför du behöver beskära dem.

Några vanliga orsaker är:

  • Upprätthålla trädets hälsa
  • Ändra trädets storlek eller form
  • Öka eller minska fruktsättning
  • Bevara ett äldre träd

Dessa orsaker har alla gemensamt att de kräver noggrannhet och kunskap om trädens många egenskaper. Den kunskapen fås endast genomutbildning och många år av trädbeskärningar i olika sammanhang och miljöer. På SP Utemiljö samsas en stor portion erfarenhet och kunskap som vi mer än gärna delar med oss av.

Bygg trädets storlek och form

Ungefär ett år efter att manplanterat ett trädhar manmöjlighet att beskära det för att forma dess storlek och form. Den beskäringen kallas för uppbyggnadsbeskärning. Eftersom den här typen av beskärning påverkar hur trädet kommer se ut i vuxen ålder så är det viktigt att det finns en idé om vad trädet ska användas till och hur det ska se ut.

Vårda trädet för bättre hälsa

Det kan dock finnas orsaker som gör att man inte vill ha en hög krona som till exempel att det ska vara lättare att plocka frukt eller att det är viktigt att inte trädet blir för högt. Det gäller att spara rätt grenar, inte för många och inte heller för få. Man bör också tänka på hur grenarna växer i förhållande till varandra och till stammen. En felaktig grenvinkel leder till att grenen blir svag och riskerar att knäckas när trädet sätter frukt eller av tyngden från snön. Eventuellt konkurrerande toppskott ska också klippas bort.

Behöver du hjälp med professionell trädbeskärning?

Hör då av dig till oss så går vi igenom dina idéer och önskemål

vår personal hjälper dig inom skötsel från början till slut

Spela videoklipp

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se