Mark och anläggning

Spela videoklipp

Plattläggning för din fastighet
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

SP Utemiljö har lång erfarenhet av plattläggning i både offentlig miljö och i anslutning till våra kunders fastigheter. En korrekt utförd plattläggning är inte bara vacker för ögat utan kompletterar även miljönpå ett snyggt och hållbart sätt.

Varför plattläggning?

Det ser inte bara ordnat ut med plattläggning. Det ger också ett snyggtförsta intryck som förhöjerutemiljön och helhetsintrycket av fastigheten. Inför utförandet av projektetär planeringen avgörande då det finns en rad faktorer som är viktigaatt ha i åtanke innan arbetet utförs. Detta för att kunna leverera det resultat som önskas, minimera störningar för verksamheter och hyresgäster samt för att ytorna ska hålla längre. Förarbetet och valet av material anpassas beroende på hur ytan ska användas. När ni väljer plattor och läggningsmönster är det inte bara designen som har en betydelse, utan ävenbelastningen som plattorna kommer utsättas för, tillgängligheten, med mera.För alla olika ändamål vet vi vad som krävs för att utföra en vacker plattläggning med noggrannhet och kvalitet.

Varför plattläggning?

De flesta som går i tankarna på att utföra plattläggning i trädgården tänker främst på själva plattorna. Det som ofta glöms bort är fogen, som är viktigare än du tror. Fogen används dels för att skapa ett visuellt uttryck, dels för att stå emot ogräs och vikten från tunga fordon.

Fogen läggs mellan plattorna, markstenen eller naturstenen. Saknas fog är risken stor att enskilda plattor går sönder eftersom belastningen inte kan fördelas jämnt och plattorna bryter mot varandra. Det medför också risk för sättningar då plattorna kommer skjutas från varandra.

Stenmjöl 0–2eller 0–4används som standard när vi fogar. Vill du ha en fog som är ogräsfri finns det flera alternativ för det.
Plattläggning i Linköping, Norrköping och Motala–vi hjälper dig med råd och utförandet.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se