Mark och anläggning

Spela videoklipp

Stenarbeten - Sten för generationer
i Linköping, Norrköping och Motala

stensättningar

Stensättningar har en hög initial anläggningskostnad men som till skillnad mot marksten i betong behåller stenen sitt värde över generationer. Detta tillsammans med ett vackert och exklusiv intryck höjer värdet på fastigheten och är därför en god investering. Sten är ett mycket genuint och slitstarkt och miljövänligt naturmaterial som går att återanvända.

”Vi utför naturstensarbeten som till exempel sättning av smågatsten, storgatsten, kullersten, granitkantsten eller blockstensmurar.”

gatsten

Gatsten delas upp i flera grupper beroende på storlek. Knott är de minsta stenarna, smågatsten är den vanligaste storleken som är ca 10 cm stor. Storgatsten är vanligast att sätta som friser eller kantavskiljare till rabatter men det förekommer även på hela ytor.

Sättningen kan varieras i olika mönster efter tycke och smak. Bågsättning och radsättning är de vanligaste mönstren. Det går också att mönsterlägga efter motiv tack vara stenens stora variation i färg.

Många gånger används begagnad gatsten. Begagnad gatsten har många gånger ett högre värde än den nytillverkade då den får en vackert sliten yta. Som exempel kan ges att svensk begagnad gatsten ofta inbringar 1500-2000kr/kvm + moms beroende på begränsad tillgång.

Kullersten

Kullersten eller fältsten som de också kallas är runda naturstenar som inte bearbetats. Kullersten används idag främst som dekoration i slänter, refuger, längs husväggar med mera, det vill säga på ytor som inte ska beträdas med fordon eller av gångtrafik. Det förekommer även att kullersten används på gator då i främst historiska miljöer t.ex. Gamla Linköping eller Wadköping i Örebro.

Granitkantsten

Granitkantsten används vanligen längs vägkanter och mellan vägar och trottoarer för att ta upp mindre nivåskillnader och skilja ytor från varandra. Granitkantstenen har goda möjligheter att stå emot fysiska påfrestningar från trafik och snöröjning samt kemiska angrepp från salt och andra kemikalier i trafikmiljön. Kantsten finns i olika tjocklekar och typer. Råkantsten (RF) och gradhuggen (RV) kantsten, med eller utan fas, rak sten och radiesten. Stenen namnges RF eller RV följt av en siffra som anger tjockleken. Till exempel RV6 är en 7,5cm tjock gradhuggen kantsten. RV4 är en 10cm tjock gradhuggen kantsten.