Mark och anläggning

Spela videoklipp

Stenarbeten - Sten för generationer
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Stensättning med natursten

Natursten har förmågan att ge platser särprägel. Materialet är förutom slitstarkt även unikt och behåller värdet längre än till exempel marksten i betong. När du väljer stensättning i natursten så gör du en god investering för både plånbok och planet. Den höga anläggningskostnaden tas ut av det varaktiga värdet och materialets naturliga egenskaper gör stenen återbruksbar. Sammantaget ger natursten en stensättning med karaktär och som direkt och över tid höjer värdet på fastigheten.

Vi på SP Utemiljö sätter:

  • Smågatsten
  • Storgatsten
  • Kullersten
  • Granitkantsten
  • Blockstensmurar

Gatsten –förvisuell effekt

Gatstenen är vanligt förekommande och finns i många storlekar och former. Många gånger fyller den syftet som kantavskiljare i rabatter men den utgör även större sammanhängande ytor och friser. Bland storlekarna finns knott, smågatsten och storgatsten. Samtliga går att kombinera efter idé och önskemål och kan sättas i olika mönster. Bland mönster är det vanligt med radsättning och bågsättning, men det går även att skapa säregna mönster efter motiv. Gatstenar är särskilt tacksamma när du vill skapa en visuell effekt. Variationen av färger och storlekar gör det möjligt att göra verklighet av såväl uttrycksfulla som traditionella visioner.

Kullersten –fören historisk prägel

Kullerstenen andas historia och har över tid fått nya användningsområden. Idag är den rundade och obehandlade kullestenen främst en detalj för dekoration i gränder, refuger, med mera. Men den förekommer även som underlag på gång-och fordonstrafikerade gator i äldre delar av städer runtom i Sverige.
 
Kullersten satt i jordfuktigt bruk ger en lättskött yta utan ogräs och med lång livslängd. Exempelvis längs huslivet, under balkonger eller i en slänt som annars är svår att få materialet att stanna kvar i. Det går att beställa kullersten i olika storlekar beroende på användningsområden. Storleken 100–250mm är vanligast och passar bra till de flesta ytor.

Granitkantsten –för hållfasthet och funktion

Granitkanstenen är fantastiskt hållfast och används därför mycket längs och mellan vägar. Men tack vare dess stilfulla uttryck kombinerat med funktionella egenskaper är den även populär i mindre trafikerade miljöer som planteringar och grönytor. I slutändan kännetecknas den huvudsakligen av dess tålighet mot fysiska påfrestningar och kemiska angrepp. Trafikmiljön är krävande och kräver stensättning med särskilt motståndskraftiga egenskaper, precis de som kantsten i granit har.

Går du i tankar att sätta natursten?

mått

Bredd: (B) Totalhöjd (H1) tolerans ±20 Synlig höjd (H2) min Höjd (H3)* min Vikt kg/m
Råkantsten med fas
RV1 150±10 300 150 60 125
RV2 120±10 300 150 60 100
RV4 100±10 300 150 60 88
RV6 75±10 260 100 60 60
Råkantsten utan fas
RF1 150±10 300 150 60 120
RF2 120±10 300 150 60 95
RF4 100±10 300 150 60 83

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se