Mark och anläggning

Spela videoklipp

Vi utför alla typer av anläggningsarbeten inom mark. allt från en ny rabatt till komplett BOSTADSGÅRD- eller GÅRD med murar, stenläggningar, plattläggningar och dammar m.m.

Kunskap och kvalité

Mur- och plattsättning är ett hantverk som kräver mycket kunskap och erfarenhet. Vi hjälper dig hela vägen med allt från val av växter och marksten till färdigställande av din bostadsgrård. Inom företaget finns trädgårdsmästare, anläggare, maskinister och även snickare vilket ger dig förutsättningar för ett lyckat projekt.

Kvalité – En investering

Att satsa på kvalité vid investering i trädgård eller park ger inte bara en vackrare och mera trivsam trädgård utan du höjer också värdet på fastigheten många år framöver. En investering för framtiden helt enkelt.

Fastighetsägare eller byggbolag?

Vi hjälper till med finplaneringsarbeten eller renovering av din kvartersmark. Självklart är vi medlemmar i Sveriges byggindustrier och använder ID06. Vi har tidigare utfört projekt för t.ex. AB Stångåstaden, NCC och Hökerum bygg.