Yttre fastighetsskötsel

Skötselavtal för yttre fastighetsskötsel

– Vi arbetar i hela Östergötland

Vi på SP Utemiljö är proffs på yttre fastighetsskötsel och erbjuder ett brett utbud av tjänster för att säkerställa att din fastighet alltid är i toppskick. Vi skräddarsyr ett kontrakt efter dina, din fastighets och dina hyresgästers behov. I avtalet inkluderar vi både tjänster och den servicegrad som du önskar så att kostnaden blir förutsägbar och för att du ska kunna fokusera på annat.

I avtalet inkluderas tjänster efter behov. Här nedan följer några exempel på tjänster som kan ingå.

Park- och trädgårdsskötsel:

I många avtal ingår grönyteskötsel i varierande omfattning. I grönyteskötsel inkluderas en rad tjänster där ni kan välja en eller flera olika tjänster. Vi tar hand om allt från gräsklippning och buskagebeskärning till plantering av blommor och träd. Vi kan även ta hand om vattning av sommarblommor eller nyplanterade växter. Resultatet? En grönskande och välkomnande omgivning.

Renhållning och skräpplockning:

Vi tömmer papperskorgar efter överenskommen intervall. Vi ser också till att skräpet plockas upp regelbundet från gräsytor, gångvägar, och andra områden.

Utdragning av sopkärl:

I vissa fastigheter krävs det att soptunnorna flyttas ut innan sopbilen kommer och hämtar soporna. Ofta behöver detta ske tidigt på morgonen. I samband med detta kan det vara lämpligt att utföra tillsyn och städning av soprummet.

Snöröjning och halkbekämpning:

Under vintermånaderna ser vi till att gångvägar och parkeringsplatser är säkra och framkomliga.

Lekplatsunderhåll:

Vi kontrollerar och underhåller lekutrustning för att säkerställa att det är säkert och i gott skick för barn att leka på.

Yttre tillsyn och rondering:

Vi håller uppsikt och identifierar potentiella problem innan de blir allvarliga, såsom skador på byggnader, klotter, nedfallna grenar eller andra olägenheter.

Graffitisanering:

Vi ser till att din fastighets exteriör är fri från oönskad graffiti och skadegörelse, vilket ger ett mer professionellt intryck.

Varför välja oss?

Erfarenhet och expertis:

Vi har flera års erfarenhet av fastighetsskötsel och vet vad som krävs för att hålla fastigheter i toppskick.

Anpassade lösningar:

Vi skräddarsyr våra tjänster för att möta dina specifika behov och budget.

Pålitlighet:

Du kan lita på att vi är där när du behöver oss för att leverera kvalitetstjänster varje gång.

Ökat fastighetsvärde:

Genom att investera i yttre fastighetsskötsel kan du öka fastighetens värde och attraktionskraft för hyresgäster och investerare.

KONTAKTA OSS FÖR YTTRE FASTIGHETSSKÖTSEL

Vänta inte, kontakta oss på telefon eller mail redan idag!

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se