FASTIGHETSSERVICE

Reparation och underhåll
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

Som fastighetsägare eller förvaltare möts man av dagligen av oväntade problem som kräver snabba åtgärder. Felavhjälpande reparationer och förebyggande underhåll spelar därför en central roll i att upprätthålla fastighetens funktionalitet och bevara dess värde. Vi på SP Utemiljö hjälper dig identifiera och lösa problemet, men vi hjälper även gärna till med de planerade serviceåtgärderna.

Genom att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder så undviks många problem innan de uppstår. Vi kan bjuda ett brett utbud av tjänster som sträcker sig från underhåll och reparation till rondering och hantering av olika fastighetsrelaterade uppgifter. Vi säkerställer att fastigheten förblir i toppskick.

Snabb respons

När akuta problem uppstår är en snabb respons avgörande. Det är viktigt att identifiera problemet och agera så snart som möjligt för att minimera skador och för att förhindra att problemet förvärras och potentiellt påverkar andra delar av fastigheten.

Prioritering av brådskande ärenden

Alla problem är inte lika brådskande. Det är viktigt att kunna bedöma vilka problem som kräver omedelbar uppmärksamhet och vilka som kan vänta en stund för att undvika onödiga jourutryckningar eller prioritera fel bland inkomna ärenden. 

Ett avloppsstopp är i de allra flesta fall akut och behöver åtgärdas omedelbart medan ett elfel inte alltid behöver vara av den karaktären att det behöver åtgärdas under jourtid.

Förebyggande åtgärder

Felavhjälpande reparationer kan ibland vara resultatet av bristande förebyggande underhåll. För att minska risken för framtida oväntade problem är det smart att genomföra regelbunden tillsyn och underhåll av fastigheten.

Vi hjälper dig med reparation och underhåll

Sammanfattningsvis är felavhjälpande reparationer en oundviklig del av fastighetsägande och förvaltning. Genom att agera snabbt och prioritera brådskande ärenden säkerställs att fastigheten förblir funktionell, säker och attraktiv för alla boende.

Vi kan anpassa våra tjänster efter de specifika behov som du och din fastighet har, från rendering och underhåll till trädgårdsskötsel och snöröjning.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se