yttre fastighetsskötsel

Skötsel av gräsmattor
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Gräsklippning

SP Utemiljö erbjuder kontinuerlig gräsklippning på allt från små ytor till hela bostadsområden. Tjänsten erbjuds som ett separat avtal eller inkluderat i ett driftavtal. Utöver gräsklippning så erbjuder vi kringtjänster som förbättrar gräsmattornas skick och slitstyrka. Med vår hjälp håller du gräsmattan i toppskick.

Toppdressa gräsmattan

En gräsmatta kräver ofta mer än endast klippning och bevattning. Särskilt om du vill att den ska bli så där lummig och grön som den kan bli med rätt medel och metoder.

En vanlig och väldigt effektiv metod för att främja gräsmattans tillväxt är att toppdressa. Det stimulerar gräsets rötter och gör jordstrukturen bättre dränerad. Och i förlängningen skapas förutsättningarför gräset att bilda nya, starka skott som tillsammans blir en tätare gräsmattamed mindre mossa och färre ljusgroende ogräs.

Gödsling

Tillskott av näring behövs för en välmående gräsmatta. Det ökar gräsets motståndskraft mot sjukdomar och konkurrenskraft mot både mossa och ogräs. Vi hjälper även till med näringsanalys och siktkurvor på jorden för att ge rätt typ och mängd av näring eller sammansättning av toppdress.

Vertikalskära gräsmattan

Vertikalskärning är även det en effektiv metod för att öka tätheten i gräsmattan. De flesta gräsmattor behöver vertikalskäras någon gång ibland, och det görs i huvudsak när gräset växer som mest i perioden maj-september.

Vid vertikalskärning luftas gräsmattan för att andas, och för att bättre kunna ta upp vatten och näringsämnen. Särskilt gräsmattor som på grund av tung användning plattas till, mättas och blir mossiga behöver då och då skäras upp. I längden ger det dig en tätare, mer välmående gräsmatta.

Hålpipluftning

Hålpipsluftning är en effektiv metod för att ge gräsmattans rötter syre. I kombination med toppdressing så kan man förbättra jordens struktur. Om gräset växer dåligt på grund av jordpackning av fordon eller gångtrafikanter kan hålpipslutning vara helt nödvändigt för att få en bra grästillväxt på de ytorna. Hålpipsluftning är också effektivt på lerhaltiga jordar.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se