Mark och anläggning

Spela videoklipp

Byggnation av murar
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Trädgårdsmur

En låg mur som avgränsning mot gatan är en allt vanligare syn, många väljer att bygga en mur eftersom den är betydligt mer lättskött än en häck som behöver ansas regelbundet. Vill man ha funktionen av insynsskydd behöver muren vara lite högre. Oavsett vilken höjd och funktion du vill ha på din trädgårdsmur så kan vi hjälpa dig. Vi har personal i både Linköping och Norrköping som har lång erfarenhet och kunskap om hur man bygger hållbara och snygga murar.

Stödmur

En sluttande tomt kan göras mer tillgänglig genom terrassering, det innebär att man med hjälp av stödmurar bygger terrasser på tomten. Har du en tomt som känns för platt och tråkig kan du skapa mer liv genom att göra planteringar i olika nivåer. Man kan också skapa olika rum i trädgården genom att avgränsa med mur. Vi bygger stödmurar med hjälp av L-stöd och betongblock eller natursten beroende på funktion och övriga förutsättningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vad vi kan göra!

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se