Mark och anläggning

Spela videoklipp

Anlägga gräsmatta
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

VI KAN GRÄSMATTOR

Ett bra underlag är nyckeln till bra resultat när det gäller gräsmattor. När gräset trivs blir det konkurrenskraftigt mot mossa och klarar påfrestningar som torka, intensivt regn och frost bättre. Vi på SP Utemiljö vet allt om hur marken ska förberedas för att skapa bra förutsättningar. Kontakta oss i ett tidigt skede så får du hjälp med allt från planering till färdig gräsmatta. Vi åtar oss uppdrag från privatpersoner, kommuner, fastighetsbolag och andra företag i Norrköping och Linköping.

Gräsmatta från rulle

Färdig gräsmatta från rulle ger ett snabbare och säkrare resultat. Etableringstiden är omkring två veckor. Som leverantör av gräsmattor använder vi oss av Hermelins.

Gräsmatta från frö

Sådd gräsmatta från frö tar omkring sju veckor. Fördelen är att det går att anpassa sort av fröblandning efter behovet på till exempel en extra skuggig eller torr yta.

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se