fastighetsSERVICE

Taktvätt & fasadtvätt
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Grön-fri behandling

Behandlingen av taket utförs i flera steg. Beroende på taklutning, typ av påväxt och mängd. Vid hög taklutning räcker det med att taket sopas först. Vill man ha snabbt resultat eller om taklutningen är lägre rekommenderar vi att taket tvättas med hetvatten och efterbehandling med Grön-fri för ett längre resultat. Hetvattentvättning är skonsammare än kallvattentvätt eftersom ett lägre tryck kan användas och ändå ge ett bra resultat.

Vid Grön-Fri behandling dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor sköljs därefter påväxten bort med regnvattnet. Denna process tar olika lång tid beroende på underlag och sortens påväxt. Alger och mossa är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. Vill man ha ett snabbare resultat ska man alltid tvätta taket med hetvatten innan Grön-Fri behandling. Grön-Fri får då som funktion att förlänga behandlingens effekt. Vid behandling av fasader eller plank behöver ytan alltid tvättas för att resterna ska försvinna eftersom inte regnet kommer åt att skölja bort resterna.

Grön-Fri fungerar på de flesta material, både målade och obehandlade så som: trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier med mera.

”Vi är auktoriserade för taktvätt som Grön-Fri entreprenörer. Detta innebär att vi är utbildade på Grön-Fri och god kunskap om vilken behandling som lämpar sig bäst för ditt tak.”

om Grön-fri

Verksamt ämne i Grön-Fri är bensalkoniumklorid (synonym alkyldimetylbensylammoniumklorid). Det verksamma ämnet började användas som desinfektionsvätska inom sjukvården för ca 60 år sedan (tex Decivon) och finns fortfarande i vissa ögonsköljsvätskor, linsvätskor, fotsalvor, nässpray etc. Bensalkoniumklorid är giftigt för bakterier och mikroorganismer samt kan skada slemhinnor vid felaktig användning.

Läs mer om Grön-Fri.

Garantiåtagande

SP Utemiljö garanterar att den påväxt av alger, mossa eller lav som blir behandlad med Grön-Fri avdödas. Kan man härleda att produkten inte fungerat så utgår ersättning med nya varor och ombehandling efter besiktning och överenskommelse. Övriga omkostnader ersätts ej.

I filmen beskrivs det vad de är som växer och hur du ska göra för att få bort den oönskade påväxten

Spela videoklipp

Offertförfrågan

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi med en kostnadsfri offert. Du får ett personligt kostnadsförslag som tar hänsyn till dina önskemål.

  Markera en eller flera tjänster:

  Fakta:  Eller

  Kontakta oss

  Linköping: 013 – 244 151
  Norrköping: 011 – 45 00 888
  E-post: info@sputemiljo.se