yttre fastighetsskötsel

Häckklippning
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

Vi hjälper till med häckklippning både i offentlig miljö och i anslutning till fastigheter och lokaler.

Vi klipper rätt form på häcken

När det är dags att klippa häckar kan vi alltid hjälpa dig. Vi klipper med hjälp av skylift, om häcken är i knähöjd, om det är en friväxande häck eller en välansad buxbomshäck–ja, vi hjälper dig oavsett vilken typ av häck vi ska arbeta med. Och inte att förglömma, vi anpassar alltid metoder och verktyg till den typ av häck vi ska klippa.

Rätt metod till rätt häckar

Formklippta häckar behöver exempelvis byggas upp från start och formas med lutning. Det innebär att toppen ska vara smalare änden nedre delen. Det tillåter ljuset att nå botten av häcken.Plantan ska helst toppas från start, men det beror på om sorten ska ha en genomgående stam eller inte. Rundad eller kantig övergång från topp till sida? Du väljer, vi klipper!

En friväxande häckdäremot blir bredare. Oavsett om det gäller putsning, gallring eller föryngringbeskärvihäckensom en prydnadsbuske.

En friväxande häck–däremot –blir bredare. Oavsett om det gäller putsning, gallring eller föryngring så beskär vi häcken som en prydnadsbuske.

Har din häck en genomgående stam så är det viktigt att den inte tippas innan den nått sin sluthöjd.
Exempel på häckar med genomgående stam:

  • Avenbok
  • Alm
  • Bok
  • Cypress
  • Gran
  • Tuja

Vi gör alltid en bedömning inför varje enskild häckklippning och anpassar oss sedan efter dina önskemål om hur du vill att din häck ska klippas. Dessutom tar vi hand om bortforslingen efter att vi klippt häcken. Kontakta oss om du behöver klippa häcken!

SP utemiljö hjälper dig med underhållet

Spela videoklipp

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se