YTTRE fastighetsskötsel

Trädvård & trädfällning
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

SP Utemiljö AB är din pålitliga partner för professionell trädvård och trädfällning. Vi erbjuder lösningar för att säkerställa att dina träd är friska, vackra och säkra.

Varför välja SP Utemiljö AB för trädvård?

Expertis och erfarenhet

Vi har lång erfarenhet inom trädvård och trädfällning av stort och smått. Vår skickliga personal har god kunskap om olika trädarter och deras specifika behov. Med fokus på trädens hållbarhet och hälsa strävar vi efter att maximera trädens livslängd samtidigt som vi anpassar uppdraget efter förutsättningarna på platsen och dina önskemål.

Fruktträdsbeskärning

Vi tar hand om dina fruktträd med precision och omsorg. Beroende på art, sort och syfte med beskärningen så utförs den på olika sätt. Fruktträdbeskärning är ett långsiktigt arbete som kräver kontinuitet och rätt kompetens.

Trädfällning med säkerhet och effektivitet

Vi utför så gott som all form av trädfällning. Oavsett om uppdraget kräver trädklättring och sektionsfällning, om det är fritt och går bra att fälla från marken, så ser vi till att hjälpa dig. Ett träd eller 100 träd spelar heller ingen roll. Vi har resurser för såväl stora som små behov.

Hör av dig till oss idag för att diskutera dina trädvårdsbehov och få en skräddarsydd offert för ditt trädprojekt. Klicka här för att kontakta oss.

Företagsbil med ett träd i bakgrunden

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se