Mark och anläggning

Spela videoklipp

Byggnation av damm & vattenspel
i Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala

– Vi arbetar i hela Östergötland

En damm eller ett vattenspel är ett vackert inslag i trädgården.

För att anlägga en välfungerande damm krävs både kunskap och stor yrkesskicklighet. Framförallt om man vill ha någon typ av vattenspel, bäck eller vattenfall. Här på SP Utemiljö finns lång erfarenhet av att anlägga allt från mindre trädgårdsdammar till stora fontänanläggningar. Våra kunder består av privatpersoner, kommuner, fastighetsbolag och andra företag i Norrköping och Linköping med omnejd.

Invigningen av vattenspelet på Hagatorget i Söderköping som vi byggde om hösten 2015

Spela videoklipp

Kontakta oss

Linköping: 013 – 244 151
Norrköping: 011 – 45 00 888
E-post: info@sputemiljo.se